Reportasje

Ingen friplasser på Søre Sunnmøre

Rammeplanen til Norsk kulturskoleråd sier at kommunene bør tilby friplasser på kulturskolene til økonomisk vanskeligstilte familier. Ingen kommuner på Søre Sunnmøre har dette tilbudet.

Bilde av Volda kulturskole.

Volda kulturskule. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr.

Alle norske kommuner er lovpålagt å ha et tilbud om kulturskole. På kulturskolen i Volda kan elevene lære å spille instrumenter, synge og drive med tegning og maling. Men ikke alle familier har råd til tilbudet.

Volda var den siste kommunen på Søre Sunnmøre som innførte moderasjonsordninger for familier med flere barn i kulturskolen, en ordning som her kom på plass fra høsten 2015. Hverken Volda eller de andre kommunene på Søre Sunnmøre tilbyr friplasser for barn fra lavinntektsfamilier.

Ordfører i Volda, Jørgen Amdam (Ap), er ikke nødvendigvis enig i at fraværet av friplasser er noe problem. Han sier at selv om de ikke har en formell ordning, så er det vanlig praksis at kommunen dekker utgiften for fattigere familier. Men hvordan får familiene vite om dette tilbudet?

– I en så liten kommune som Volda så har man jo egentlig innsikt i de dette gjelder, og deres situasjon. Behovet har foreløpig vært så lite at vi ikke har laget det til som en standard, sier han. Dette på tross av at Møre-nytt i 2014 meldte om at Volda hadde flere innbyggere under fattigdomsgrensen enn landsgjennomsnittet, med en andel på 10,6%.

Ordfører i Volda, Jørgen Amdam (AP).

Ordfører i Volda, Jørgen Amdam (Ap). Foto: Sarah Gerhardsen.

Kulturskolerådets rammeplan som ble utarbeidet i 2014, sier blant annet dette:
            «Skoleeier bør sørge for at kulturskolen kan tilby friplasser og moderasjonsordninger for å sikre like muligheter for deltagelse i kulturskolens
tilbud.
»

Kulturskolerektoren er enig i at rammeplanen etter hvert bør innføres.

 – Det står mye i rammeplanen fra 2014 som vi ikke har gjort noe med enda, men den rammeplanen skal innføres etter hvert. Det er mye å endre på, så det tar litt tid. Men disse spørsmålene må vi ta stilling til i den prosessen som er framfor oss, sier Einar Opsvik, kulturskolerektor i Volda. Han legger til at når kulturskolen skal flytte lokaler inn i den nye barneskolen som skal stå ferdig om halvannet år, må tilbudet være på plass i henhold til rammeplanen.

Bilde av kulturskolerektor Einar Opsvik

Kulturskolerektor Einar Opsvik. Foto: Sarah Gerhardsen.

Direktør i Norsk kulturskoleråd, Morten Christiansen, mener moderasjoner og friplasser er viktig om man vil at alle deler av samfunnet skal kunne delta sammen. Om ikke står man i fare for at samfunnsgrupper blir utestengt.

– Kommuner som ønsker å være gode eiere bør klare å tilby friplasser til elever med særskilte økonomiske behov, sier Christiansen.

Dyrest på Søre Sunnmøre

Med en pris på 1700 kroner per semester – i tillegg til instrumentleie eller kunstmateriale på 240 kroner – er kulturskolen i Volda den dyreste kulturskolen i Søre Sunnmøre. (Se kart under for oversikt over de forskjellige kulturskolene på Søre Sunnmøre.)
Opsvik er enig i at dette ikke er ideelt.
– Det er klart at prisene på kulturskolen kan være ekskluderende for noen, og på sikt ville jeg hatt priser som i større grad var differensierte, med tilbud til folk med dårlig økonomi. Kanskje skulle det vært gratistilbud, og kanskje også et gruppepreget tilbud med ulike priser, sier han.

Når prisene mange steder blir høye mener også Morten Christiansen at det vil være viktig å tilstrebe at barn i familier med dårlig økonomi ikke blir utestengt.(Foto: sunnmorskart.no) Informasjon om kulturskolene på Søre Sunnmøre.

Kommuner med friplasser

Per 2015 var det 98 norske kulturskoler som tilbød gratis friplasser for familier med dårlig råd. I Trondheim, samme kommune som Norsk Kulturskoleråd holder til, vedtok bystyret i 2009 at man skulle innføre tiltak for å sørge for sosial utjevning. På Trondheims kulturskoler kan alle familier med alminnelig inntekt på inntil 300.000 kroner søke om friplass.

Drammen innførte friplasser i 2010, hvor alle familier med en netto skattbar inntekt på 250.000 kroner eller mindre kan søke. Begge kommunene krever bare at man legger til siste års skatteoppgjørsskjema ved en vanlig søknad til kulturskolen, for å bli vurdert til en friplass.

Dagsavisen meldte i fjor høst at Drammen kommune i sin nye økonomiplan foreslo å heve inntektsgrensen for å søke om friplass til 405.000 kroner, men dette har foreløpig ikke blitt innført. Kommunen hadde i fjor 40 barn som fikk friplasser.

read more: