Soldater i norsk natur

FRÅ SIVIL TIL SOLDAT PÅ KORT VARSEL

I det eine augneblinket har du omsorg for eit lite born, i det neste er du soldat og kan når som helst verte kalt ut i krig. Her er historia om innsatsstyrken Archery.


Innsatsstyrken Archery består av nøye utvalde soldatar som er spesielt utdanna og utrusta for å bistå i krig, naturkatastrofer og andre ekstraordinære oppdrag. Dersom alarmen går kan styrkane hurtig mobiliserast og på kort tid vere klare til å bidra til nasjonens sikkerheit. Kva er det som gjer til at “vanlege” folk viar fritida si til å forsvare landet? For Linda, Kristin og Mats er det samhaldet, kameratskapet og ynskjet om å bidra. Møt snekkaren, barnehageassistenten og sosionom-studenten som på fritida er soldatar.


Bilde av Linda i uniform

LINDA GJELSTEN KLEIVE


Bilde av Kristin i uniform

Kristin Sletten Orten


Bilde av Mats i uniform

Mats Pedersen


Norske soldater på skytebane, foran majestetiske fjell.
Bilde av Bjørn i uniform

Bjørn Pinslund

Sjef Archery.

Heimevernet
Bilde av Odd i uniform

Odd-Arild Langstøyl

Troppsjef Archery.