Featurereportasje

Den evige valsen

Når Norgeskartet nå skal skrittes opp på nytt, trenger man en god dansepartner.

Kart kopi

Slik kan storkommunen se ut hvis Ørsta, Volda, Hornindal og Stryn alle slår seg sammen.

Volda, Stryn, Hornindal og Ørsta har som alle andre landets kommuner blitt utfordret av regjeringen til å finne nabokommuner de skal slå seg sammen med, slik at vi får større og mer robuste kommuner i Norge. Men hvem kommunene skal velge å slå seg sammen med er en lang prosess med mange faktorer å ta hensyn til. Tiden nærmer seg da regjeringen skal ha svar, 1. juli, er bare fem måneder unna, og ordførerne kjenner presset.Ordførerne Jørgen Amdam, Sven Flo, Stig Olav Lødemel, Stein Aam. (Trykk på play-knappen i bildet for å høre hva ordførerne mener.)

Hornindal

Hornindalordfører Stig Olav Lødemel synes det er vanskelig å velge hvem han vil danse med, men føler seg beæret over å ha så mange friere å velge mellom. Stryn og Hornindal skrev 11. februar under en intensjonsavtale, nå har Volda og Ørsta bydd opp til dans, men kun med Hornindal.

– Det kom overraskende på oss at vi ble invitert alene, jeg tror vi hadde vært sterkere med å få med oss Stryn, sier Lødemel.

Kommunestyret måtte før forrige ukes kommunestyremøte komme opp med et alternativ slik at de kunne svare på henvendelsen fra Volda. Denne gangen uten Stryn, som de allerede har skrevet under på en intensjonsavtale med.

– Ved en intensjonsavtale blir vi enige om grovskissene på hvordan vi ønsker å være i lag, den er ikke kontroversiell på noen måte, sier Hornindalordføreren. Det går an å ha flere intensjonsavtaler, men man må gå til vedtak på én av dem, sier Lødemel

Selv om han er positiv til invitasjonen fra Volda, er det vanskelig å vite hva den innebærer før etter kommunestyremøtet til Volda torsdag 25. februar. Da vil Volda bestemme om de vil ha parallelle forhandlinger med Hornindal og eventuelt Stryn, siden Ørsta er negativ til kommunesammenslåing generelt.

Frieriet er ikke over enda

– Vi vet egentlig ingenting om hva Volda og Ørsta tilbyr oss, så vi må vente til vi får klare alternativ. Frieriet er ikke over enda, smiler en fornøyd Lødemel. Hvis Hornindal måtte velge mellom Volda og Stryn tror han befolkningen er delt.

– Det er nok en del som heller mot Volda på bakgrunn av Austefjorden og Bjørkeområdet, og det tilbudet som Volda har. Hvis det blir Stryn/Hornindal eller Volda/Hornindal blir vi like fullt en utkant på begge sider, men vi blir kanskje en utkant som er litt lenger vekke fra sentrum i fra Volda, så det er fordeler og ulemper ved begge deler, forteller Hornindalordføreren.

Lokaldemokrati

Spørsmålet rundt lokaldemokratiet har vært et diskutert tema.

– Personlig er jeg ikke så bekymret for det, egentlig. Jeg går utifra at de ulike partiene setter opp lister slik at de sprer det utover hele kommunen, og at vi får inn politikere fra hele kommunen, ikke bare fra Volda sentrum, sier Hornindalordføreren.Innbyggerne i Hornindal synes de har det godt slik de har det nå. (Trykk på play-knappen i bildet for å høre hva innbyggere mener)

Stryn

Stryn har lenge ønsket å ta del i dansen, men har endt opp som veggpryd. Det politiske spillet har ført til at Stryn er ute av dansen for denne gang. Vi møter en tydelig oppgitt Sven Flo på ordførerkontoret i Stryn.

– Så kom denne bomben, sier ordfører Sven Flo.

– Vi har nå ventet i et år på svar fra Volda og Ørsta, det har sett positivt ut inntil forrige uke. Så kom denne bomben som jeg mener det er. Vi får tilbakemelding om at dere får bare holde dere i ro i Stryn, så får vi andre forhandle, forteller Flo.

Jo større jo bedre

Han er en av de som mener at Ørsta, Volda, Hornindal og Stryn kunne blitt en ny stor-kommune. Flo mener Ørsta er den som er mest usikker på ideen om en stor-kommune, og tror heller ikke de kommer til å være med videre i forhandlingene etter folkeavstemningen 19. mai.

– Volda har tidligere nevnt at de kan tenke seg å bli med i en Stryn, Hornindal og Volda kommune, hvis Ørsta stemmer nei. Men hvis vi i det hele tatt skal ha tid til å vurdere den varianten så må vi bli med i forhandlingene nå. Ikke etter 19.mai, det er helt umulig tidsmessig. Da skjer det at Stryn ikke blir en del av en kommunesammenslåing med Volda, sier Flo.Stryninnbyggerne ønsker sammenslåing. (Trykk på playknappen i bildet for å høre hva de mener)

Volda

Jørgen Amdam har jobbet med kommunesammenslåing og kommunestruktur i flere år som professor ved Høgskulen i Volda. Den nye ordføreren i Volda har dermed ekstra mye kunnskap om emnet og er i utgangspunktet positiv. Han mener først og fremst at Ørsta er den som står Volda nærmest og den de vil forhandle tettest med i tiden fremover.

Frivillig sammenslåing

– Det er jo gjort forskjellige undersøkelser som viser at voldingene er sterkt for en sammenslåing med Ørsta. Frivillig med tvang ville det vært 87% som sa ja til Ørsta. Det henger med at vi har to sentrum som holder på å vokse sammen, forteller Amdam.

Han sitter med foldede hender og snakker som om dette skulle vært en forelesning. Han forteller at kommunesammenslåing er noe som må forhandles ned på detaljenivå.

– Det er alltid konsekvenser på detaljenivå som man må løse. Når det gjelder kommunereformer så er det to trinn, det er det at en ser at man snakker sammen og har de samme interessene, og det er det en intensjonsavtale går ut på. Er det slik at man faktisk ser at dette er mulig å få til, så vil det være en prosess fram til 2020 med å løse alle disse praktiske spørsmålene, men selv da går det an å avbryte prosessen, sier Amdam.

Han forteller at en forhandling med Hornindal er mer uproblematisk, en mer vinn-vinn situasjon. Det henger sammen med at avstanden fra Austefjord til Grodås er relativt liten. Man kan se for seg en situasjon der man kunne få en felles skolekrets i det området, også med felles barnehageløsninger, felles hjemmetjeneste og så videre. Men han holder fast ved at Ørsta blir den fremste forhandlingspartneren.

Ørsta bestemmer

– Det som skjer nå er at vi er i tette forhandlinger med Ørsta, og at vi på kommunestyremøtet 25. februar vil avgjøre om vi skal gå i forhandlinger med Hornindal, forteller Amdam. Men om Ørsta blir med i en kommune med Volda gjenstår å se til folkeavstemmningen 19. mai. Slik det ser ut nå er det Ørsta som avgjør hvordan kommunestrukturen vil bli seende ut i fremtiden på Søre Sunnmøre.Innbyggere fra Volda uttaler seg. (Trykk på playknappen i bildet for å høre)

Ørsta

Ørstaordfører Stein Aam gikk til valg med å si nei til kommunesammenslåing. I det siste har det stormet rundt Aam, da kommunestyret har vedtatt å prøve å lage intensjonsavtaler med både Volda og nå kanskje også Hornindal.

– Det er en større forskjell enn mange forstår, sier Stein Aam”

– Jeg har hele tiden ment at Ørsta klarer å stå alene. Mange som kommer utenfra mener at det ville være helt naturlig å slå seg sammen med Volda. Men Ørsta er et landbruk- og industrisamfunn, Volda er et høgskule-, sykehus-, handel- og service-samfunn. Det er en større forskjell enn mange forstår. Vi er en relativt stor kommune med ca. 10.000 innbyggere, vi er rike på både areal og økonomi, og vi vil klare oss godt alene, påpeker Aam.

Aam forteller at Volda har sagt de vil gå i forhandlinger med Hornindal, noe han har full forståelse for både på grunn av at de ligger så nærme hverandre, og på grunn av sykehuset i Volda. 19. mai skal det være folkeavstemning i Ørsta og Volda om befolkningen ønsker å slå seg sammen.

– Det kan hende at hvis folket sier ja til sammenslåing med Volda at vi kan ta Hornindal med også, det skal jeg ikke si imot hvis det er flertall for det, men det må folkeavstemmingen vise, sier Ørstaordføreren.Innbyggerne i Ørsta har delte meninger. (Trykk på playknappen i bildet for å høre)

read more: