Reportasje

Låner ut bøker og voldinger

På lørdager er det mulig for flyktninger å både låne bøker og voldinger på Volda Folkebibliotek, gjennom prosjektet «Lån ein volding». – Vi vil øke integreringen, sier biblioteksjefen. 

Hver lørdag siden oktober har det vært mulig å «låne en volding» på Volda Folkebibliotek. Prosjektet «Lån en volding» er et samarbeid mellom Volda Folkebibliotek og Frivilligsentralen i Volda. Målet er å øke integreringen av flyktninger og asylsøkere i bygden. Prosjektet er blant annet inspirert av biblioteket i Nesodden sin ordning «Lån en nordmann».

– Prosjektet går ut på å spleise voldinger og flyktninger på en uforpliktende måte, forklarer Tove Aurdal Hjellnes, biblioteksjef ved Folkebiblioteket i Volda.

– Vi vil være med på å øke integreringen, slik at folk får større kjennskap til hverandre. Desto mindre konflikter blir det, hevder hun.

Hver lørdag fra klokken 12 til 13 møtes voldinger og flyktninger på biblioteket.

Volda Folkebibliotek: Hver lørdag fra klokken 12 til 13 møtes voldinger og flyktninger på biblioteket. Foto: Michelle Kleveland


– Viktig å bli kjent
Prosjektet handler om at voldinger kan «låne seg ut» til flyktninger. På lørdagen møter voldingen opp på biblioteket klokken 12, og kommer i kontakt med flyktninger. Det er lagt opp til at de skal sitte på biblioteket en times tid, men det er også mulig å gå tur eller dra på kafé. Biblioteket setter frem kaffe og te, så sitter alle rundt et bord og snakker.

– I første rekke er det for flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Volda. De er nye og ferske her, og trenger å bli kjent, sier biblioteksjefen.

Hun forteller at flyktningene også trenger noen å hilse på, og at mange for eksempel bare møter lokalbefolkningen på butikken.

– Det er veldig viktig å bli kjent med hverandre. Mange flyktninger sier at det tar tid å møte lokalbefolkningen, sier Aurdal Hjellnes.

På biblioteket kan flyktningene snakke med andre, både voldinger og andre flyktninger, samtidig som de kan lære språket bedre, og lære om den norske kulturen og de norske skikkene.

I tillegg til å være uforpliktende, sier Aurdal Hjellnes at dette også tar mindre tid, enn for eksempel Flyktningguiden, hvor man er guide for en flyktning over en lenger periode. Nå er det snakk om en times tid, kanskje bare én lørdag.

Variert oppmøte: Forrige lørdag var det Basel Ghajar, Kmal Alamoudi, Reidun Eide og Adam Abakar Adam (f.v.) som møtte opp på «Lån ein volding». Foto: Michelle Kleveland


Vil senke terskelen
I slutten av september arrangerte Volda kommune og Volda statlige mottak et informasjonsmøte om flyktninger. Leder ved Frivilligsentralen i Volda, Astrid Gjersdal, forteller at det var hennes forslag å starte prosjektet «Lån ein volding» i Volda.

– Det var jeg som kastet frem dette forslaget på informasjonsmøtet i høst – litt på impuls, sier hun.

Gjersdal sier at det store spørsmålet på møtet var «hva kan vi gjøre?», og at stemningen var preget av dette. Frivilligsentralen og biblioteket hadde snakket om denne ordningen før, men hadde ikke noe avtale. Heldigvis ble forslaget godt mottatt, ifølge Gjersdal.

– Vi ville finne måter å senke terskelen på, for å inkludere voldinger og flyktninger som kommer til bygden.

Volda Folkebibliotek. Foto: Michelle Kleveland

Flere biblioteker: Volda Folkebibliotek tok blant annet inspirasjon fra Nesodden bibliotek, som har ordningen «Lån en nordmann». Foto: Michelle Kleveland


Vil ha med flere voldinger

Likevel er oppmøtet på «Lån ein volding» vekslende, ifølge biblioteksjefen. Noen ganger kommer det mange flyktninger, andre ganger bare to. Det er noen faste voldinger som pleier å komme, men de bytter også på hvem som kommer. Nå er det rundt ti voldinger som har skrevet seg opp på en liste som sier at de kan bli lånt ut. Reidun Eide er en av disse, og pleier å være med nesten hver lørdag.

– Det er gøy å snakke med folk man ser rundt, for eksempel på butikken. Det er viktig at vi kjenner hverandre, sier hun.

Eide sier at hun både er nysgjerrig og interessert i å snakke med andre. Hun var også med denne lørdagen, sammen med Kmal Alamoudi, Basel Ghajar og Adam Abakar Adam.

Basel Ghajar er utdannet farmasøyt fra Syria, og går nå på skole hver dag for å studere norsk. På skolen snakker han norsk med lærerne og medstudentene, men han får virkelig brukt språket på biblioteket – hvor han både får snakket med voldinger og andre flyktninger.

Reidun Eide sier at hun tror at grunnen til at det ikke kommer så mange voldinger, er fordi de vegrer seg for å snakke med folk som ikke kan norsk, og fordi de ikke tør å snakke engelsk.

– De fleste som kommer her kan faktisk ikke engelsk. Hvis du kan arabisk er jo det en fordel, sier Eide og ler.

Hun mener det bare handler om å være litt nysgjerrig.

Hør Radio Voldas reportasje fra biblioteket:

Mange gjør noe
Biblioteksjefen forteller at flere biblioteker i Norge har hatt lignende prosjekter, og at de tenkte de kunne gjøre noe likt i Volda. De ville lage en møteplass i Volda, og dermed falt valget på biblioteket.

– Det er mange som vil gjøre noe for flyktninger, og som gjerne vil hjelpe. Det er kanskje lettere når det er uforpliktet og man kan være med en lørdag, sier Aurdal Hjellnes.

Gjersdal ser det som en samfunnsoppgave å bidra til integrering. Hun sier at mange av folkene som kommer på «Lån en volding» har lyst å bli kjent med andre, og er nysgjerrig på hvordan personen er, hvordan det var å komme til Norge og hvordan reisen har vært.

– Vi er med på å hjelpe til, og å bygge broer. Det er et samfunnsansvar, synes jeg, sier Gjersdal.

– De som kommer vil gjerne lære norsk, de vil ta utdanning og de vil bli integrert – i motsetning til hva mange andre tror, sier volding Reidun Eide.

– Alle vil gjøre noe.

read more: