General·S2017

Runde Miljøsenter

I hav gapet på kysten utenfor Ulsteinvik ligger Runde miljøsenter. Den 1. Mars tokk jeg og mine medstudenter i klassen WD-201 ved Høgskulen i Volda turen for å dekke en miljø konferanse som varte fra 28. Februar til 1. Mars.

“360 bilde utenfor Runde Miljøsenter”

Runde miljøsenter blei åpnet den 1. Oktober 2009 og er en miljøforskingsstasjon med fasiliteter for utlege av leiligheter og lokale til kurs, konferanser og selskap. Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvåking og forsking på miljøet og promoterer bærekraftig teknologi innen fiske, fangst og energiproduksjon. Runde Miljøsenter tar på seg oppdrag fra privat næringsliv og det offentlige. Senteret er også et besøkssenter med faste og skiftende utstillinger som fokuserer på miljø, klima, ressursene i havet, sjøfugl og naturen på øya. Det er ei eiga utstilling om Akerendamforliset i 1725. Det er kafe på senteret som er åpent i lag med utstillinga i sommersesongen, men omvisinger kan avtalast heile året. (http://rundecentre.no/

“360 video av Runde miljøsenter”

Seminaret som var på miljøsenteret var et sjøfuglseminar hvor forskere og folk fra næringslivet kom for ha workshop og foredrag som omhandlet sammenhengen mellom mattilgangen i havet og den dramatiske nedgangen i sjøfuglbestanden på Runde.

På miljøsenteret var det satt opp en utstilling som viste all type plast som man kan finne i havet og i strandsonen sammen med fakta plakater om hvordan plasten i havet og strandsonen påvirker dyrelivet.

TVS-9023K.jpg

Moderne fiskeredskap er i all hovedsak laget av plast Tapt fiskeredskap blir en del av plastforsøplingen i havet vårt Fiskegarn og teiner fortsetter å fange fisk og skaldyr etter at de er mistet Fiskegarn på dypt vann er et stort problem.

TVS-9024K.jpg

Fiskerne i Norge samarbeider med fiskeridirektoratet om å rapportere og renske opp havbunnen for tapte garn. Hvert år blir det tatt opp 30.000 meter garn i norske farvann. Dersom disse garnene ikke blir tatt opp, vil de drepe mange tonn fisk og skalldyr hvert år.

IMG_4778K.jpg

Fiskegarn som ligger i overflaten er populært bygg materiale for havsuler. Sjøfugler og andre arter som lever i havet er også utsatt for å bli skadet av restegarn og linekroker som de hekter seg fast i.

Tok en liten prat med sjøfuglforsker Geir Helge Systad om plast problematikken for fuglelivet.

read more: